Skulpture in drevje v mestnem parku

Ko se je uprava parka Caricino odločila za obnovo, so se za sodelovanje pri projektu izboljšanja krajine odločili za studio VII MIRACULA. Predlagali smo okrasitev drevoredov s tematskimi skulpturami.

Cilji: V parku ustvariti dekorativne kompozicije v enakem slogu, z motivi iz okolice ter okolju prijaznimi materiali.

Rezultat: Izdelali smo 11 skulptur, ki so funkcionalne in se odlično vklapljajo v okolico.

Slideshow

Mojstri studa VII MIRACULA so izdelali dizajn skladno s projektom. Za vsako skulpturo je bila izrisana skica. Za takšno nalogo ni lažjih poti, kot je na primer vlivanje, ampak izključno ročno delo.

Ena od idej je bila tudi postavitev mitoloških živali, vendar je bila ideja kasneje opuščena. Namesto tega so se v parku pojavili kipi lisic. Iz praktičnega vidika smo tudi krošnje dreves izdelali iz arhitekturnega betona.

Informativne table naj bi postale sestavni del kompozicij. Zanje smo izdelali okvirje v obliki pravljičnih dreves. Deblo drevesa je steber in opora table, veje pa se pletejo ob klopeh. Skulpture v sebi skrivajo kovinsko konstrukcijo, zaradi česar so trdne in zanesljive.

Vsi detajli so narejeni in poslikani ročno. Za poslikavo so bile izbrane barve v naravnih odtenkih lesa. Lubje drevja izgleda naravno, tako po teksturi kot barvi in se odlično vključuje v naravno krajino parka.

Vse skulpture in kipi so izdelani iz arhitekturnega betona VII MIRACULA. Ker je material zanesljiv in vzdržen iz njega niso izdelane le glavne skulpture, ampak smo ga uporabili tudi pri izdelavi delov klopi. Takšni objekti lahko stojijo na prostem in zaradi odpornosti materiala na zunanje vplive ohranijo prvoten videz.

Na krošnje smo pritrdili tudi krmilnice za ptice in veverice. Tako smo prebivalcem parka dali delček novega okolja, ki so ga očitno vzljubili, saj jih je dostikrat mogoče opaziti v bližini.

Zahvaljujoč prizadevanjem ekipe VII MIRACULA park sedaj ponuja dodatne prostore za oddih obiskovalcev, ki se harmonično vključujejo v naravo parka. Za informacijske table in klopi smo našli okolju prijazno rešitev, ki je poleg vsega še prijetna na pogled.